โครงการตำรารามาธิบดี

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาการระบาดตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในบทที่ 1-6 รูปแบบการศึกษาจากขั้นพื้นฐานดังในบทที่ 7-8 จนถึงการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในบทที่ 9-12 นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดวิทยาการระบาดเฉพาะโรค เช่น โรคติดเชื้อทั้งในชุมชนและโรงพยาบาล ในบทที่ 13-14 และ 18 โรคไม่ติดต่อในบทที่ 15-16 ตลอดจนวิทยาการระบาดของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นบทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวในบทที่ 17 ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้พยาบาลเข้าใจวิทยาการระบาด ตลอดจนเข้าใจรูปแบบการศึกษาวิธีการต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นบทบาทอีกด้านหนึ่งของพยาบาลที่มีต่อทางการแพทย์และสาธารณสุข

ความเห็น (0)

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: