โครงการตำรารามาธิบดี

รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างประเทศไทยได้รับจากการนำความรู้และเทคโนโลยีด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยหลายโครงการเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กับสถาบันภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและจากประเทศที่พัฒนาแล้วหลายองค์กร อาทิ ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็น "ศูนย์กลางสุขภาพ" ของเอเชียในด้านจีโนมทางการแพทย์ ข้อมูลจีโนมทางการแพทย์ที่ได้สามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับประชากรไทยในการตรวจกรอง ป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาผู้ที่มาตรวจสุขภาพหรือรักษาตัวในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ก่อนเกิด แรกเกิด วันเจริญพันธุ์ ไปจนถึงผู้สูงวัย เพื่อให้มีอายุที่ยืนยาวและมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวและในระดับประเทศ อีกทั้งจะช่วยให้ไทยมีศักยภาพที่จะนำนวัตกรรมจีโนมทางการแพทย์ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อันเป็นหนึ่งใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0"

ความเห็น (0)

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: