โครงการตำรารามาธิบดี

รายละเอียด

Polycystic ovary syndrome (PCOS) เป็นกลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ พบได้บ่อย PCOS เดิมมีชื่อว่า Stein-Leventhal syndrome ซึ่งตั้งเป็นเกียรติแก่ นายแพทย์ Stein และนายแพทย์ Leventhal ที่ร่วมเขียนรายงานเกี่ยวกับกลุ่มอาารนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1935 ในระยะ 70 กว่าปีนี้ ปัจจุบัน PCOS เป็นที่สนใจของแพทย์นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทย PCOS เริ่มเป็นที่น่าสนใจและมีรายงานการวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 (พ.ศ. 2530)โดยเริ่มจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยในสถาบันต่างๆ ภายในประเทศหลายแห่ง ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้เขียนเห็นสมควรจัดทำตำรา PCOS ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และสาขาต่อมไร้ท่อและเมตา บอลิซึม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์กับแพทย์ทั่วไป สูติ-นารีแพทย์ อายุแพทย์ ใช้ในการค้นคว้าเช่นกัน

ความเห็น (0)

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: